News

SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE USE OF FORCE - TECHNIKI INTERWENCJI

Techniki interwencji dla ochrony - Use of Force - szkolenie dla instruktorów Saario Academy.

Jedyne tego typu szkolenie, na którym otrzymasz konkretny pakiet wiedzy pozwalający na przygotowanie i przeprowadzenie kursów dla pracowników ochrony fizycznej z zakresu taktyki i technik interwencji. Intensywne dwa dni tylko i wyłącznie dla instruktorów zrzeszonych w Saario Academy!
Program:
➡ zagadnienia prawne związane ze szkoleniem pracowników ochrony w Polsce (uprawnienia, programy szkolenia, odpowiedzialność karna).
➡ użycie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego: stosowanie technik: transportowania, obezwładniania, obrony.
➡ użycie pałki służbowej w czasie interwencji.
➡ użycie chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy gazu.
➡ użycie kajdanek i techniki obszukiwania osoby.
➡ współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych (symulacje interwencji z analizą taktyki i podstaw prawnych).

Termin:
28 - 29 września 2019 r.
✔ 28 września w godz. 11.00 – 16.00
✔ 29 września w godz. 10.00 – 15.00

Miejsce:
Obiekty szkoleniowe w Hali Technik Interwencji Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ul. Zegrzyńska 121 (sala wykładowa, sala treningowa z matą, korytarz taktyczny).

Kadra:
Instruktorzy Saario Academy – koordynacja Tomasz Maczuga

Koszt:
400 zł – przy potwierdzonym zgłoszeniu do dnia 20 września 2019 r.
500 zł – po ww. terminie

Ograniczona liczba miejsc – grupa szkoleniowa maksymalnie 20 osób. Szkolenie odbędzie się przy zgłoszeniu minimum 6 osób.

Zgłoszenia i informacje: info@saarioacademy.com

Informacje merytoryczne i organizacja szkolenia: Tomasz Maczuga tel. 694-675-394

Dla zainteresowanych przedpłata gotówką w klubie Fighter's Fitness lub przelewem na konto współorganizatora:
Legionowskie Towarzystwo Sportowe, ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo, nr konta: 98 2490 0005 0000 4500 5512 1580, tytułem: „warsztaty instruktorskie Use of Force”.

<< Powrót do poprzedniej strony