FIGHTING FIT KRAV MAGA CHALLENGE

 

 

Fighting Fit Krav Maga Challenge

Jest to specjalny program dla osób trenujących sztuki walki, który daje możliwość osobom trenującym sprawdzenia swoich umiejętności technicznych w czasie dużego zmęczenia fizycznego. Program Fighting Fit Krav Maga Challenge opracowano na podstawie podręcznika pułkownika Davida Ben-Ashera pt. „Fighting Fit” i podzielony jest na ćwiczenia fizyczne, pokonanie toru przeszkód oraz walki kontaktowej.

 

 

Pierwsze seminarium przygotuwujące odbyło się 9 stycznia 2015 r. w Warszawie i poprowadził je Mistrz Jyrki Saario. Udział w nim wzięło kilkudziesięciu zawodników z całej Polski oraz Węgier i Finlandii. Poniżej relacja z tego wydarzenia oczami Łukasza Osieckiego:


 
   

"(...) Całe seminarium podzielone było na kilka części. W pierwszej uczestnicy wydarzenia zapoznali się z ideami jakie przyświecały nam podczas opracowywania programu FFKMC, a także zaznajomili się z podstawowymi zasadami gry. W kolejnych częściach uczestnicy wykonywali ćwiczenia fizyczne, szlifowali techniki ręczne i nożne oraz brali udział w krótkich zadaniowych sparingach. W końcowym etapie szkolenia podzieliliśmy zawodników na różne kategorie wagowe i rozlosowaliśmy pucharową drabinkę, po czym przeszliśmy do zawodów. W trakcie tej rywalizacji wyłoniliśmy najlepszych "kraverów" biorących udział w memoriale. Mamy nadzieję, że nasza idea współzawodnictwa pomoże w zbudowaniu nowych przyjaźni oraz da szanse zawodnikom na sprawdzenie swoich możliwości w bezpieczny sposób. (...)"