Stopnie Instruktorskie

Kandydaci do roli instruktora obok systemu pasowego muszą spełnić szereg wymagań i przejść odpowiednie szkolenia, aby osiągnąć odpowiedni poziom.


Jeżeli chcesz dołączyć do naszej kadry instruktorskiej opisz nam swoje doświadczenie oraz ogólną charakterystykę swojej osoby i prześlij na info@krvmg.com


GROUP LEADER – instruktor stażysta
Pierwszy krok w stażu instruktorskim Classic Krav Maga. Group Leader ma prawo uruchomić grupę dla początkujących w wyznaczonej lokalizacji przez dyrektora regionalnego. Zajęcia są prowadzone pod ścisłym nadzorem merytorycznym wyznaczonego instruktora (promotor).

 

LOCAL INSTRUCTOR – instruktor
Pełnoprawny instruktor, który może samodzielnie prowadzić zajęcia grupowe do poziomu pasa zielonego. Wymogiem minimalnym na tym poziomie jest pas niebieski, rekomendacja dyrektora regionalnego i akceptacja krajowego szefa wyszkolenia.

 

NATIONAL INSTRUCTOR – instruktor zaawansowany
Instruktor narodowy jest osobą o bardzo wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach. Ma prawo otwierać grupy i prowadzić szkolenia w na terenie swojego kraju pod kierownictwem krajowego szefa wyszkolenia. Instruktor narodowy ma pas brązowy lub czarny. Jest to najwyższy poziom instruktorski, jaki można wyrobić odpowiednim stażem.

 

INTERNATIONAL INSTRUCTOR – międzynarodowy ekspert
Wyselekcjonowana grupa top szkoleniowców Classic Krav Maga. Do grona międzynarodowych instruktorów można dołączyć wyłącznie przez zaproszenie członków założycielskich organizacji na czele z Dyrektorem Technicznym. Na tym poziomie instruktor może prowadzić szkolenia i egzaminy międzynarodowe organizowane przez kierownictwo Saario Academy. Minimalny poziom to czarny pas.

 

TECHNICAL DIRECTOR – zwierzchnik instruktorów
Dyrektor techniczny nadzoruje i koordynuje pracę instruktorów. Jest ich trenerem i mentorem. Bada poziom wyszkolenia studentów i instruktorów w krajach członkowskich i osobiście prowadzi egzaminy na czarny pas.